För att kunna jobba med Juliette krävs inga speciella förhandskunskaper om autism. Du behöver heller inte ha någon arbetslivserfarenhet som personlig assistent, eller utbildning till sådan. Vi tränar upp dig här på Lyckorummet.

Vad som behövs är:  ett öppet sinne, en kreativ förmåga att motivera, nyfikenhet, tålamod, medkänsla, och en vilja att lära dig nya saker och att utmana dig själv! Det har visat sig vara en tillgång att ha gått någon estetisk linje på gymnasiet, men det är absolut inte nödvändigt.
För övrigt är det viktigt att man är ansvarsfull och pålitlig med att sköta sina pass och komma i tid.

En måndag i månaden har vi ett gruppmöte som är mycket viktigt för alla som arbetar med Juliette att närvara vid. Då utvärderar vi hur de senaste veckorna har gått, och lägger upp arbetet för de kommande veckorna. Det är också en trevlig stund som stärker sammanhållnigen i arbetslaget!

Om du är intresserad av att bli personlig assistent hos Juliette:

Gå till Kontakt och skriv och berätta om dig själv och skicka in till oss!